15/12/2016

ΓΕΩΡΓΙΑ- Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της.
 
10/10/2015

Γονιδιωματική επιλογή: προβλέψεις παραγωγικότητας των ζώων μέσω DNA
 
10/08/2011

Η συμβολή των Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης Ζώων στη στήριξη και ανάπτυξη της κτηνοτροφίας
 
22/08/2010

Ελληνικές φυλές για υψηλή απόδοση (Άρθρο του καθ. Γεώργιου Ζέρβα)
 
01/01/2009

Πορεία εργασιών του Προγράμματος Δράση 3.4
 
07/09/2007

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ