2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.9 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ», ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 10.1, ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10, ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ 2014 – 2020)
Κατεβάστε την σχετική πρόσκληση

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - Διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 10 - Υπομέτρο 10.2 - Δράση 10.2.1 «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7