ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020 ΔΡΑΣΗ 10.2.1 «ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»

Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής, διαδικασίας πληρωμής της Δράσης 10.2.1, του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», βάσει του άρθρου 33 της υπ’ αριθμ. 481/66703/09-06-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1994/01-07-2016/Β)

Δείτε περισσότερα..


image

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ.

Το Κ.Ζ.Γ.Π. Αθήνας υλοποιεί επί σειρά ετών προγράμματα γενετικής βελτίωσης και διατήρησης αυτοχθόνων σπανίων φυλών σε ελληνικές φυλές προβάτων. Οι φυλές αυτές είναι, η Ζακύνθου, Λέσβου, Φριζάρτα, Σφακίων, Κύμης, Αγρινίου, Κεφαλληνίας, Άργους, Καρύστου.

Περισσότερα


image

ΑΛΟΓΑ.

Οι ελληνικές φυλές ίππων που ανήκουν στις περιοχές της δικαιοδοσίας του Κ.Ζ.Γ.Π. Αθηνών είναι η Σκύρου, Μεσσαράς, Πηνείας, Πίνδου και Ηλείας. Όλες ανήκουν στις σπάνιες αυτόχθονες ελληνικές φυλές αλόγων.

Περισσότερα


image

ΧΟΙΡΟΙ.

Η μοναδική ελληνική φυλή χοίρων που είναι ενταγμένη στο Μέτρο 3.7 «Πρόγραμμα απειλούμενων με εγκατάλειψη φυλών αγροτικών ζώων», είναι ο εγχώριος Ελληνικός χοίρος.

Περισσότερα


image

ΒΟΟΕΙΔΗ.

Τα βοοειδή που είναι εγγεγραμμένα στα γενεαλογικά βιβλία του Κ.Ζ.Γ.Π. Αθηνών είναι η βραχυκερατική φυλή αγελάδων και ο Ελληνικός βούβαλος. Ανήκουν στις σπάνιες αυτόχθονες ελληνικές φυλές βοοειδών. Ο μεγαλύτερος πληθυσμός της εντοπίζεται στους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας και Κεφαλληνίας.

Περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

image

Το Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Αθηνών (πρώην Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Αθηνών), είναι μια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έχει έδρα την Αθήνα (Βερανζέρου 46 10438).

Oι περιοχές αρμοδιότητάς του είναι οι: Αττική, Στερεά Ελλάδα (Βοιωτία, Φωκίδα, Εύβοια), Νησιά Αιγαίου, (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα), Πελοπόννησος (Κόρινθος, Αρκαδία, Αργολίδα, Αχαϊα, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία), Νησιά Ιονίου (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά), Κρήτη (Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι).

Οι κτηνοτρόφοι που έχουν τις εκμεταλλεύσεις τους στις παραπάνω περιοχές μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία μας για πληροφορίες που αφορούν το ζωικό τους κεφάλαιο.

Αντικείμενο του Κέντρου είναι:

  • Ο έλεγχος και η εποπτεία της ορθής εφαρμογής προγραμμάτων γενετικής Βελτίωσης σε είδη και φυλές αγροτικών ζώων, στις περιοχές δικαιοδοσίας του, με αντικειμενικό στόχο την αναβάθμιση των αποδόσεων του αναπαραγωγικού ζωικού υλικού.
  • Η αξιολόγηση και η επιλογή της περιοχής, του είδους, της φυλής και εκτροφής που θα εφαρμοσθεί το πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης μέσω του ελέγχου αποδόσεων.
  • Η κατεύθυνση, η τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση των εκτροφών που συμμετέχουν στα προγράμματα ελέγχου αποδόσεων.
  • Η συγκέντρωση, ο έλεγχος και η επεξεργασία των στοιχείων του ελέγχου αποδόσεων.
  • Η κατάρτιση και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων για τις καθαρόαιμες φυλές αγροτικών ζώων.
  • Η τήρηση μητρώων ζώων για κάθε εκμετάλλευση.
  • Η τήρηση του ενιαίου συστήματος σήμανσης και αναγνώρισης των ζώων.
  • Η έκδοση Γενεαλογικών Ζωοτεχνικών Πιστοποιητικών.
  • Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων του ελέγχου αποδόσεων.
  • Η εφαρμογή Προγραμμάτων διατήρησης – διάσωσης σπάνιων φυλών αγροτικών ζώων.

Στην Ελλάδα λειτουργούν άλλα τέσσερα Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων στις περιοχές της Θεσσαλονίκης ,Ιωαννίνων, Δράμας και Καρδίτσας.