Μέτρο 3.7. «Πρόγραμμα απειλούμενων με εγκατάλειψη Φυλών Αγροτικών Ζώων» του Γεωργοπεριβαλλοντικού Άξονα 3 του εγγράφου προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006 με έναρξη υλοποίησης το 2004.(αρ.απόφασης 571/125768/06-02-2004)

Έως σήμερα έχουν καταχωρηθεί στα γενεαλογικά βιβλία οι κάτωθι πληθυσμοί αγροτικών ζώων :

ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥΦΥΛΗΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ
ΠρόβαταΑγρινίου 3 653
ΠρόβαταΚύμης 11 826
ΠρόβαταΖακύνθου 10 971
ΊπποιΣκύρου 64 169
ΊπποιΠίνδου 4 55
ΊπποιΜεσσαράς 114 272
ΊπποιΠηνείας 27 66
ΧοιρινάΕγχώριος ελλ. 1 36
ΒοοειδήΒούβαλοι 1 80
ΒοοειδήΒραχυκερατικής 61 3.037
ΣΥΝΟΛΑ:2966.165

Στόχος

Στόχος του Μέτρου είναι η καθιέρωση ενίσχυσης στους κατόχους κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων προκειμένου να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων των απειλούμενων από εγκατάλειψη αυτόχθονων φυλών μέχρι ένα ελάχιστο αποδεκτό αριθμό ασφάλειας με σκοπό

  • Την διατήρηση της βιοποικιλότητας και γενετικής ποικιλότητας των αυτόχθονων αγροτικών ζώων.
  • Την προστασία και την αποτελεσματική διαχείριση των βοσκοτόπων του φυσικού περιβάλλοντος και του αγροτικού τοπίου.
  • Την αξιοποίηση των επιθυμητών ιδιοτήτων των προστατευόμενων φυλών για παραγωγικούς σκοπούς.
  • Την υποστήριξη της έρευνας και της επιστήμης.