ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020 ΔΡΑΣΗ 10.2.1 «ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»

Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής, διαδικασίας πληρωμής της Δράσης 10.2.1, του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», βάσει του άρθρου 33 της υπ’ αριθμ. 481/66703/09-06-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1994/01-07-2016/Β)

Δείτε περισσότερα..

Η υπηρεσία μας συμμετέχει στην εφαρμογή του:
Άρθρου 68 του Καν.(ΕΚ)73/2009(αρ. απόφασης 262345/24-03-2010/αρ.φύλλου 323 τευχ.Β’)
με την πραγματοποίηση ελέγχων και την χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών γενεαλογίας για τις παρακάτω περιπτώσεις στις περιοχές δικαιοδοσίας της.

ΜΕΤΡΟ 3. Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στους τομείς βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις ΜΟΣΧΙΔΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.

  • Πρόσθετη ενίσχυση μοσχίδων αναπαραγωγής.
  • Συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση μοσχίδων αναπαραγωγής.

ΜΕΤΡΟ 4. Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στους τομείς βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ.

  • Πρόσθετη ενίσχυση θηλαζουσών αγελάδων.
  • Συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση θηλαζουσών αγελάδων.

ΜΕΤΡΟ 5. Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στον τομέα αιγοπρόβειου κρέατος

  • Πρόσθετη ενίσχυση.
  • Συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση.
  • Πρόσθετη ενίσχυση μετακινούμενων αιγοπροβάτων.

ΜΕΤΡΟ 6. Χορήγηση νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης του άρθρου 68 σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές με Προγράμματα Ανάπτυξης.

ΥΑ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟ 68 Δημοσιευμένη