ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


image

ΒΟΟΕΙΔΗ.

Τα βοοειδή που είναι εγγεγραμμένα στα γενεαλογικά βιβλία του Κ.Ζ.Γ.Π. Αθηνών είναι η βραχυκερατική φυλή αγελάδων και ο Ελληνικός βούβαλος. Ανήκουν στις σπάνιες αυτόχθονες ελληνικές φυλές βοοειδών. Ο μεγαλύτερος πληθυσμός της εντοπίζεται στους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας και Κεφαλληνίας.

Περισσότερα


image

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ.

Το Κ.Ζ.Γ.Π. Αθήνας υλοποιεί επί σειρά ετών προγράμματα γενετικής βελτίωσης και διατήρησης αυτοχθόνων σπανίων φυλών σε ελληνικές φυλές προβάτων. Οι φυλές αυτές είναι, η Ζακύνθου, Λέσβου, Φριζάρτα, Σφακίων, Κύμης, Αγρινίου, Κεφαλληνίας, Άργους, Καρύστου.

Περισσότερα


image

ΧΟΙΡΟΙ.

Η μοναδική ελληνική φυλή χοίρων που είναι ενταγμένη στο Μέτρο 3.7 «Πρόγραμμα απειλούμενων με εγκατάλειψη φυλών αγροτικών ζώων», είναι ο εγχώριος Ελληνικός χοίρος.

Περισσότερα


image

ΑΛΟΓΑ.

Οι ελληνικές φυλές ίππων που ανήκουν στις περιοχές της δικαιοδοσίας του Κ.Ζ.Γ.Π. Αθηνών είναι η Σκύρου, Μεσσαράς, Πηνείας, Πίνδου και Ηλείας. Όλες ανήκουν στις σπάνιες αυτόχθονες ελληνικές φυλές αλόγων.

Περισσότερα